Copyright 2008 Adif Consulting. All rights reserved.
Legea 319/2006 - Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă HG 1425/2006 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 HG 300/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru şantierele temporare sau mobile HG 493/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot HG 971/2006 - privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă HG 1028/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă HG 1051/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare HG 1058/2006 - privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive HG 1091/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă HG 1092/2006 - privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă HG 1136/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice HG 1146/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă HG 1876/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii HG 355/2007 - privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor OUG 96/2003 - privind protecţia maternităţii la locurile de muncă OUG 99/2000 - privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă Legea 346/2002 - privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale Legea 53/2005 - Codul Muncii OUG 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor
- Acasă
- Servicii
- Portofoliu clienti
- Legislaţie
- Colaboratori
- Contact
- Link-uri utile